Bytom wprowadza znaczące podwyżki cen za wodę i ścieki, stając się jednym z miast z najwyższymi opłatami w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jakie będą rzeczywiste koszty dla mieszkańców miasta?

Duże podwyżki w Bytomiu

Nadchodzące miesiące mogą być wyzwaniem dla mieszkańców Bytomia z powodu działań Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Od 4 stycznia 2024 r. nastąpiła znacząca podwyżka cen za wodę i ścieki, z poprzednich 15,95 zł/m3 do 20,21 zł/m3. To wzrost o niemal 27%. Dodatkowo, miesięczna opłata abonamentowa za wodomierze główne wzrosła z 20,77 zł brutto do 54,14 zł brutto. Łączne obciążenie finansowe dla mieszkańców Bytomia wyniesie około 4 miliony złotych rocznie. Rodzi się pytanie, czy tak drastyczna podwyżka opłaty abonamentowej jest faktycznie uzasadniona.

Komunikat Miejski dla Mieszkańców Bytomia

Na oficjalnej stronie internetowej miasta Bytomia opublikowano informacje o nadchodzących zmianach w cenach za wodę i ścieki.

  • Z dniem 4 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowa taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w Bytomiu, obowiązująca przez najbliższe trzy lata, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W pierwszym roku nowej taryfy mieszkańcy Bytomia zapłacą 7,68 zł brutto za metr sześcienny wody i 12,53 zł brutto za odprowadzenie ścieków. W drugim roku stawki wyniosą odpowiednio 8,18 zł brutto i 12,87 zł brutto, a w trzecim roku 8,46 zł brutto i 12,90 zł brutto.

Podwyżka cen o 26,7% jest rezultatem wzrostu kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wzrostu cen hurtowego zakupu wody, zagospodarowania osadów ściekowych, wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz materiałów eksploatacyjnych.

  • Przeciętny mieszkaniec Bytomia, zużywający około 2,8 m3 wody miesięcznie, w pierwszym roku nowej taryfy zapłaci około 12 zł więcej miesięcznie za wodę i ścieki – informuje strona miasta.

W rezultacie Bytom dołącza do miast śląskich z najwyższymi opłatami za wodę i kanalizację. Dla porównania, w Chorzowie opłata wynosi 19,03 zł/m3, w Piekarach Śląskich 19,48 zł/m3, w Radzionkowie 14,94 zł/m3, w Rudzie Śląskiej 18,26 zł/m3, natomiast w Tarnowskich Górach i Zabrzu stawki są zbliżone, odpowiednio 20,35 zł/m3 i 20,14 zł/m3.

Bardziej czytelnie

Oto przedstawienie podanych informacji w formie tabeli:

RokCena za 1 m³ wody (brutto)Cena za 1 m³ ścieków (brutto)Łączna cena za 1 m³ (brutto)
20247,68 zł12,53 zł20,21 zł
20258,18 zł12,87 zł21,05 zł
20268,46 zł12,90 zł21,36 zł

Dodatkowe informacje:

  • Podwyżka cen o 26,7% jest spowodowana wzrostem kosztów energii elektrycznej i cieplnej, wzrostem cen hurtowego zakupu wody, zagospodarowaniem osadów ściekowych, wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz materiałów eksploatacyjnych.
  • Przeciętny mieszkaniec Bytomia, zużywający około 2,8 m³ wody miesięcznie, zapłaci w pierwszym roku około 12 zł więcej miesięcznie.

Porównanie z innymi miastami śląskimi:

MiastoOpłata za 1 m³ (woda i kanalizacja)
Chorzów19,03 zł/m³
Piekary Śląskie19,48 zł/m³
Radzionków14,94 zł/m³
Ruda Śląska18,26 zł/m³
Tarnowskie Góry20,35 zł/m³
Zabrze20,14 zł/m³

Dodatkowe informacje dotyczące ostatnich podwyżek opłat za wodę i kanalizację

Marek Stalmach, prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ujawnia dodatkowe informacje dotyczące ostatnich podwyżek opłat za wodę i kanalizację.

  • Wcześniej opłata za wodę i kanalizację wynosiła 15,95 zł/m3 brutto, a teraz wzrosła do 20,21 zł/m3 brutto. Jednakże, istnieje dodatkowy czynnik, o którym nie wspomniano w oficjalnym komunikacie miasta. Aby zatuszować rzeczywistą wysokość podwyżki, przekraczającą 30%, podniesiono opłatę abonamentową za każdy wodomierz główny BPK o 260% – podkreśla Marek Stalmach.

Zgodnie z obliczeniami, mieszkańcy Bytomia płacili dotąd 20,77 zł brutto miesięcznie za abonament wodomierza głównego BPK. Od 4 stycznia ta kwota wzrosła do 54,14 zł brutto. Każda nieruchomość, niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy wspólnota mieszkaniowa, zostanie obciążona dodatkową opłatą za wodomierz.

Warto zaznaczyć, że opłata abonamentowa została wprowadzona w celu pokrycia kosztów zakupu, legalizacji i obsługi wodomierzy głównych. W efekcie, dodatkowy przychód BPK z jednego wodomierza głównego w ciągu pięciu lat wyniesie około 2000 zł.

  • W Bytomiu jest 10 tys. wodomierzy głównych. Jeśli pomnożymy około 34 złote miesięcznej podwyżki za wodomierz przez dwanaście miesięcy, otrzymamy ponad 4 mln zł rocznie, które dodatkowo zapłacą mieszkańcy miasta. Podwyżka ta znacznie przewyższa koszty legalizacji wodomierzy i instalacji nakładek radiowych – wyjaśnia Marek Stalmach.

Dla porównania, miesięczna opłata abonamentowa w Tarnowskich Górach wynosi 14,72 zł, w Zabrzu 16,85 zł, w Chorzowie i Piekarach Śląskich 27 zł, w Radzionkowie 16,91 zł, a w Rudzie Śląskiej 4,96 zł.

Obawy dotyczące ciągłych zmian na stanowisku prezesa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Marek Stalmach, prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyraża swoje obawy dotyczące ciągłych zmian na stanowisku prezesa Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego (BPK) oraz wpływu tych zmian na wzrost opłat dla mieszkańców Bytomia.

  • Wzrost opłat dla mieszkańców Bytomia może osiągnąć rocznie około 24 milionów złotych, a z uwzględnieniem opłaty abonamentowej, kwota ta wzrasta do około 28 milionów złotych. Zastanawiam się, czy taka podwyżka jest konieczna. Byłoby łatwiej zaakceptować te zmiany, gdyby po stronie dostawcy był kompetentny i stabilny zarząd z przekonującym uzasadnieniem tych decyzji – mówi Marek Stalmach.

Stalmach zwraca uwagę na problem częstych zmian na stanowisku prezesa BPK, co budzi niepokój wśród mieszkańców Bytomia.

  • W 2023 roku prowadziliśmy rozmowy z władzami miasta na temat rozsądnej podwyżki opłat za wodę i kanalizację, biorąc pod uwagę potrzebę stabilizacji zarządu BPK. Od 2018 roku nastąpiło wiele zmian na tym stanowisku, w tym aż trzy w samym 2022 roku. Brak ciągłości w zarządzaniu spółką, która dostarcza jedne z najdroższych usług w Bytomiu, jest problematyczny – podkreśla.

Według Stalmacha, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne boryka się z brakiem przejrzystości finansowej. Jego zdaniem, rozwiązaniem problemów związanych z usługami wodno-kanalizacyjnymi jest reorganizacja spółki. Ponadto, sugeruje, że opłata abonamentowa za wodomierze główne powinna być zbliżona do stawek obowiązujących w innych miastach regionu, nie przekraczając 20 zł brutto miesięcznie.

  • Uważam, że zwiększona opłata abonamentowa powinna być pokrywana przez gminę lub BPK, podobnie jak w innych miastach, gdzie opłata za wodomierz budynkowy nie przekracza 20 zł miesięcznie – dodaje Marek Stalmach.

Marek Stalmach, prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, wskazuje na kolejny czynnik wpływający na wzrost kosztów zużycia wody przez mieszkańców Bytomia.

  • Wodomierze główne, używane przez dostawcę, są bardziej precyzyjne ze względu na lepszą metrologię i sposób ich instalacji w porównaniu do wodomierzy w poszczególnych lokalach. W rezultacie, mieszkańcy muszą pokryć różnicę w odczytach między tymi wodomierzami, która wynosi około 10% – wyjaśnia Marek Stalmach.

Oznacza to, że oprócz opłaty za wodę i ścieki, wynoszącej 20,21 zł/m3 brutto, mieszkańcy Bytomia będą musieli również uiścić opłatę abonamentową za wodomierze główne, która wynosi 54,14 zł brutto. Dodatkowo, należy uwzględnić wspomnianą różnicę w odczytach, szacowaną na około 10% między wodomierzami głównymi BPK a indywidualnymi wodomierzami w poszczególnych nieruchomościach. Sumując te koszty, mieszkańcy Bytomia mogą spodziewać się dodatkowego obciążenia finansowego w wysokości około 30 milionów złotych rocznie.

Źródło: https://dziennikzachodni.pl/

Oceń Nas