budowlane

Dlaczego okno traci najwięcej ciepła?

Okna są jednym z głównych miejsc, przez które budynek traci ciepło, z kilku powodów. W tym artykule przybliżymy związane z tym zagadnieniem zjawiska.

Przewodzenie ciepła

Przewodzenie ciepła jest jednym z głównych mechanizmów, przez który okna, szczególnie starsze modele z pojedynczymi szybami, przyczyniają się do znacznych strat ciepła w budynkach. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zjawiska:

 1. Współczynnik przewodzenia ciepła: Każdy materiał budowlany ma określony współczynnik przewodzenia ciepła, zwanego również współczynnikiem U. Im niższa wartość współczynnika U, tym lepsza izolacyjność termiczna materiału. Tradycyjne pojedyncze szyby mają znacznie wyższy współczynnik U niż ściany zbudowane z nowoczesnych materiałów izolacyjnych. Oznacza to, że pojedyncze szyby przewodzą ciepło znacznie szybciej niż ściany, co prowadzi do większych strat ciepła.
 2. Różnica w grubości materiałów: Ściany zazwyczaj są znacznie grubsze niż szyby w oknach i często zawierają warstwy izolacyjne, które dodatkowo zmniejszają przewodzenie ciepła. W przeciwieństwie do tego, pojedyncze szyby są cienkie i nie posiadają dodatkowej izolacji, co sprawia, że są one słabym elementem w ogólnej izolacyjności budynku.
 3. Przewodzenie ciepła w różnych warunkach: W zimie, kiedy różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem jest znaczna, ciepło w budynku naturalnie dąży do wyrównania tej różnicy, przemieszczając się na zewnątrz. Przez okna z pojedynczymi szybami ciepło ucieka szybciej niż przez dobrze izolowane ściany, co prowadzi do zwiększenia zużycia energii na ogrzewanie.
 4. Nowoczesne rozwiązania: W odpowiedzi na te wyzwania, nowoczesne okna są często wyposażone w podwójne lub potrójne szyby zespolone, które znacznie zmniejszają przewodzenie ciepła. Przestrzeń między szybami jest często wypełniona gazami o niskiej przewodności cieplnej, takimi jak argon, co dodatkowo poprawia izolacyjność termiczną okien.
 5. Wpływ na efektywność energetyczną: Poprawa izolacyjności termicznej okien ma bezpośredni wpływ na ogólną efektywność energetyczną budynku. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i mniejszy wpływ na środowisko.

Przewodzenie ciepła przez okna, zwłaszcza te starsze z pojedynczymi szybami, jest znaczącym czynnikiem w ogólnych stratach ciepła w budynkach. Modernizacja okien do wersji z podwójnymi lub potrójnymi szybami zespolonymi jest jednym z kluczowych kroków w poprawie efektywności energetycznej budynków.

Nieszczelności

Nieszczelności w oknach, zwłaszcza w starszych modelach, są istotnym czynnikiem przyczyniającym się do strat ciepła w budynkach. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zjawiska:

 1. Starzenie się materiałów: Z czasem materiały użyte do produkcji okien, takie jak drewno, plastik czy uszczelki, mogą ulegać degradacji. Drewno może pęcznieć, kurczyć się lub gnić, plastik może stwardnieć i pękać, a uszczelki mogą tracić swoją elastyczność. Wszystko to prowadzi do powstawania szczelin i nieszczelności, przez które ciepłe powietrze może uciekać na zewnątrz.
 2. Zmiany temperatury i wilgotności: Regularne zmiany temperatury i wilgotności, szczególnie w klimatach o dużych różnicach sezonowych, mogą powodować rozszerzanie się i kurczenie materiałów okiennych. Te cykliczne zmiany mogą prowadzić do powstawania i pogłębiania nieszczelności.
 3. Uszkodzenia mechaniczne: Uderzenia, wstrząsy czy zwykłe zużycie mogą powodować uszkodzenia ram okiennych, co również przyczynia się do powstawania nieszczelności.
 4. Niewłaściwa instalacja: Niewłaściwa lub niedokładna instalacja okien może prowadzić do powstawania luk i szczelin między ramą okienną a ścianą. Takie nieszczelności nie tylko pozwalają na ucieczkę ciepła, ale również mogą prowadzić do problemów z wilgocią i przeciekami.
 5. Wpływ na komfort i koszty ogrzewania: Nieszczelne okna mogą znacząco wpływać na komfort termiczny w pomieszczeniach, powodując przeciągi i nierównomierne rozkłady temperatury. Dodatkowo, straty ciepła przez nieszczelne okna zwiększają zapotrzebowanie na ogrzewanie, co prowadzi do wyższych rachunków za energię.
 6. Rozwiązania: Aby zaradzić problemowi nieszczelności, można zastosować różne metody, takie jak uszczelnianie istniejących okien za pomocą specjalnych taśm uszczelniających, wymiana uszkodzonych lub zużytych uszczelek, a w przypadku poważniejszych problemów, wymiana całych okien na nowe, bardziej szczelne modele.

Nieszczelności w oknach są znaczącym źródłem strat ciepła w budynkach, a ich uszczelnienie może przynieść znaczące korzyści zarówno pod względem komfortu, jak i efektywności energetycznej.

straty cieplne przez okna

Radiacja

Radiacja odgrywa znaczącą rolę w bilansie cieplnym budynków, a okna są kluczowym elementem w tym procesie. Oto bardziej szczegółowa analiza tego zjawiska:

 1. Przenikanie promieniowania słonecznego: W ciągu dnia, szczególnie w zimie, okna pozwalają na przenikanie promieniowania słonecznego do wnętrza, co jest zjawiskiem znanym jako zyski słoneczne. Promienie słoneczne, przechodząc przez szybę, ogrzewają powierzchnie wewnętrzne, co może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie. Jest to naturalna forma ogrzewania, która może znacząco poprawić efektywność energetyczną budynku.
 2. Ucieczka ciepła przez radiację: W nocy, kiedy temperatura na zewnątrz spada, okna mogą stać się źródłem strat ciepła przez radiację. Ciepło zgromadzone w pomieszczeniu w ciągu dnia może być emitowane na zewnątrz przez okna, zwłaszcza jeśli są to pojedyncze szyby bez odpowiedniej izolacji. To zjawisko jest szczególnie widoczne w chłodniejsze miesiące, gdy różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem jest największa.
 3. Efekt szklarniowy: Okna działają podobnie do szklarni, przepuszczając promieniowanie słoneczne, ale jednocześnie ograniczając ucieczkę ciepła. W przypadku nowoczesnych okien z podwójnymi lub potrójnymi szybami zespolonymi, efekt ten jest zwiększony dzięki lepszej izolacji, co pozwala na utrzymanie wyższej temperatury wewnątrz bez znaczących strat ciepła.
 4. Rola rodzaju szkła i powłok: Nowoczesne okna mogą być wyposażone w specjalne powłoki niskoemisyjne (Low-E), które odbijają promieniowanie podczerwone (ciepło) do wnętrza pomieszczenia, minimalizując straty ciepła przez radiację. Takie powłoki pozwalają na maksymalizację zysków słonecznych w ciągu dnia, jednocześnie ograniczając straty ciepła w nocy.
 5. Znaczenie dla efektywności energetycznej: Odpowiednie zarządzanie radiacją słoneczną przez okna ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej budynku. W zimie, maksymalizacja zysków słonecznych i minimalizacja strat ciepła przez radiację może znacząco obniżyć koszty ogrzewania. W lecie, z kolei, może być konieczne zastosowanie zasłon lub rolet zewnętrznych, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania się wnętrz.

Radiacja przez okna ma złożony wpływ na bilans cieplny budynku. Odpowiednia konstrukcja i wykorzystanie okien może przyczynić się do znaczących oszczędności energetycznych, poprawiając komfort termiczny wnętrz i zmniejszając ślad węglowy budynku.

Konwekcja

Konwekcja jest jednym z kluczowych mechanizmów wymiany ciepła w budynkach, a okna odgrywają w tym procesie istotną rolę. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego zjawiska:

 1. Proces konwekcyjny: W pomieszczeniach ogrzewanych, ciepłe powietrze ma tendencję do unoszenia się ku górze ze względu na swoją mniejszą gęstość w porównaniu do chłodniejszego powietrza. Gdy ciepłe powietrze styka się z chłodniejszą powierzchnią okna, oddaje część swojego ciepła do szyby, ochładza się i staje się cięższe, co powoduje jego opadanie w dół. Ten ruch powietrza tworzy cyrkulację, znaną jako prąd konwekcyjny.
 2. Straty ciepła przez konwekcję: W przypadku okien, zwłaszcza tych starszych i mniej izolacyjnych, ochłodzone powietrze może przyczyniać się do znacznych strat ciepła. Chłodne powietrze opadające w dół może być odczuwane jako przeciąg, co jest często mylnie interpretowane jako nieszczelność okna, podczas gdy w rzeczywistości jest to naturalny proces konwekcyjny.
 3. Wpływ na komfort termiczny: Prądy konwekcyjne mogą wpływać na komfort termiczny w pomieszczeniu, tworząc zimne strefy w pobliżu okien i cieplejsze w innych częściach pomieszczenia. Może to prowadzić do nierównomiernego rozkładu temperatury i odczucia chłodu, nawet gdy średnia temperatura w pomieszczeniu jest odpowiednia.
 4. Rola rodzaju okien: Nowoczesne okna z podwójnymi lub potrójnymi szybami zespolonymi znacznie zmniejszają straty ciepła przez konwekcję. Przestrzeń między szybami, często wypełniona gazem o niskiej przewodności cieplnej, działa jako izolator, ograniczając transfer ciepła i tym samym zmniejszając intensywność prądów konwekcyjnych.
 5. Znaczenie dla efektywności energetycznej: Zmniejszenie strat ciepła przez konwekcję jest ważnym aspektem poprawy efektywności energetycznej budynku. Odpowiednia izolacja okien może znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i mniejszy wpływ na środowisko.

Konwekcja wokół okien jest naturalnym procesem, który może przyczyniać się do strat ciepła w budynkach. Poprzez stosowanie nowoczesnych okien z lepszą izolacją, można znacząco zmniejszyć te straty, poprawiając komfort termiczny i efektywność energetyczną budynku.

Rodzaj szkła i ramy

Rodzaj szkła i ramy w oknach ma kluczowe znaczenie dla ich izolacyjności termicznej i ogólnej efektywności energetycznej budynku. Oto bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych aspektów:

 1. Tradycyjne pojedyncze szyby: Starsze okna często wyposażone są w pojedyncze szyby, które mają znacznie gorsze właściwości izolacyjne w porównaniu do nowoczesnych rozwiązań. Pojedyncze szyby łatwo przepuszczają ciepło, co prowadzi do większych strat energetycznych, zarówno zimą (ucieczka ciepła na zewnątrz), jak i latem (nadmierna ilość ciepła przenikająca do wnętrza).
 2. Podwójne i potrójne szyby zespolone: Nowoczesne okna często wykorzystują podwójne lub potrójne szyby zespolone, które znacznie poprawiają izolacyjność termiczną. Przestrzenie między szybami są wypełnione gazami o niskiej przewodności cieplnej, takimi jak argon czy krypton, co dodatkowo zmniejsza przewodzenie ciepła. Takie rozwiązania znacząco ograniczają straty ciepła zimą i przegrzewanie się pomieszczeń latem.
 3. Materiały ram okiennych: Materiał, z którego wykonane są ramy okienne, również ma duży wpływ na izolacyjność termiczną. Ramy drewniane oferują dobre właściwości izolacyjne, ale wymagają regularnej konserwacji. Ramy wykonane z PVC są bardziej odporne na warunki atmosferyczne i również mają dobre właściwości izolacyjne. Z kolei ramy aluminiowe, choć trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, mają gorsze właściwości izolacyjne, chyba że są wyposażone w tzw. „przerwę termiczną”, która poprawia ich izolacyjność.
 4. Powłoki niskoemisyjne i inne technologie: Dodatkowo, nowoczesne okna mogą być wyposażone w specjalne powłoki niskoemisyjne (Low-E), które odbijają promieniowanie podczerwone, pomagając utrzymać ciepło wewnątrz zimą i na zewnątrz latem. Inne technologie, takie jak inteligentne szyby, które mogą zmieniać swoje właściwości w odpowiedzi na zmieniające się warunki świetlne, również przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej.
 5. Wpływ na efektywność energetyczną: Wybór odpowiedniego rodzaju szkła i ram okiennych ma bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną budynku. Lepsza izolacja termiczna oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, co przekłada się na niższe rachunki za energię i mniejszy wpływ na środowisko.
Dlaczego okno traci najwięcej ciepła

Rodzaj szkła i ram okiennych odgrywa kluczową rolę w izolacyjności termicznej okien. Inwestycja w nowoczesne okna z podwójnymi lub potrójnymi szybami zespolonymi oraz ramy z odpowiednimi właściwościami izolacyjnymi może znacząco poprawić komfort termiczny wnętrz oraz efektywność energetyczną całego budynku.

Podsumowanie – czyli porady jakie okno powinieneś wybrać

Aby zmniejszyć straty ciepła przez okna i poprawić efektywność energetyczną budynku, istnieje kilka kluczowych strategii, które można zastosować:

 1. Podwójne lub potrójne szyby zespolone: Nowoczesne okna z podwójnymi lub potrójnymi szybami zespolonymi oferują znacznie lepszą izolację termiczną niż tradycyjne pojedyncze szyby. Przestrzenie między szybami w takich oknach są wypełnione gazami o niskiej przewodności cieplnej, takimi jak argon czy krypton, które zmniejszają przewodzenie ciepła. Potrójne szyby zespolone oferują jeszcze lepszą izolację niż podwójne, choć są droższe.
 2. Gazy o niskiej przewodności cieplnej: Wypełnienie przestrzeni między szybami gazami takimi jak argon, krypton czy xenon znacznie poprawia izolacyjność termiczną okien. Te gazy mają lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze, co pomaga zmniejszyć straty ciepła.
 3. Uszczelnienie okien: Uszczelnienie okien jest kluczowe w zapobieganiu nieszczelnościom i przeciągom. Stosowanie odpowiednich uszczelek i materiałów uszczelniających może znacząco zredukować ucieczkę ciepła. Regularne sprawdzanie i konserwacja uszczelek zapewniają, że okna pozostają szczelne przez długi czas.
 4. Ramy o wysokiej izolacyjności termicznej: Wybór ram okiennych ma duży wpływ na ogólną wydajność termiczną okna. Ramy wykonane z materiałów takich jak drewno, PVC, lub aluminium z przerwą termiczną oferują lepszą izolację niż tradycyjne ramy aluminiowe bez przerwy termicznej. Ramy z PVC i drewna są szczególnie popularne ze względu na ich dobre właściwości izolacyjne i stosunkowo niski koszt.
 5. Powłoki niskoemisyjne (Low-E): Powłoki niskoemisyjne na szybach mogą dodatkowo poprawić izolacyjność termiczną, odbijając ciepło do wnętrza pomieszczenia. Pomaga to utrzymać ciepło wewnątrz zimą i na zewnątrz latem, co przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie.
 6. Zasłony i rolety: Użycie zasłon, żaluzji lub rolet może również pomóc w regulacji strat ciepła przez okna. Zimą zasłony mogą być używane w nocy, aby zatrzymać ciepło wewnątrz, a latem mogą blokować nadmierne światło słoneczne, pomagając utrzymać chłód w pomieszczeniach.

Podsumowując, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii okiennych, takich jak podwójne lub potrójne szyby zespolone, gazy o niskiej przewodności cieplnej, uszczelnienie okien, ramy o wysokiej izolacyjności termicznej oraz powłoki niskoemisyjne, można znacząco zmniejszyć straty ciepła w budynku, co przekłada się na lepszą efektywność energetyczną i niższe koszty utrzymania.

Oceń Nas
admin

Recent Posts

Co decyduje o wyborze materiału dachowego – praktyczny przewodnik

Większość osób, stając przed wyborem dachu, nie dysponuje techniczną wiedzą ani doświadczeniem w zakresie takich…

4 miesiące ago

Bytom wprowadza znaczące podwyżki cen za wodę i ścieki

Bytom wprowadza znaczące podwyżki cen za wodę i ścieki, stając się jednym z miast z…

4 miesiące ago

Alternatywa dla świetlika – dachówka świetlikowa

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnych świetlików są dachówki świetlikowe. Te przeźroczyste lub półprzezroczyste dachówki są wykonane…

6 miesięcy ago

Wprowadzenie naturalnego światła do pomieszczeń

Kopuły poliwęglanowe, świetliki poliwęglanowe, okna dachowe kopułkowe oraz okna kopułowe to produkty stosowane w budownictwie,…

6 miesięcy ago

Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych jest ważnym elementem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Celem systemów oddymiania jest zapobieganie…

6 miesięcy ago

Dachowa rewolucja z butylem jakie korzyści dla dachu płaskiego?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na budowę dachu płaskiego. Jednym z najważniejszych…

6 miesięcy ago