Jakie programy dofinansowania na rok 2024 umożliwiają dotację na montaż pompy ciepła?

Do kwietnia 2023 roku ogłoszono kilka programów dofinansowania, które mogą być kontynuowane lub zaktualizowane w roku 2024, umożliwiając uzyskanie dotacji na montaż pompy ciepła. Oto niektóre z nich:

  1. Program „Czyste Powietrze”: Jest to jeden z największych programów dofinansowania w Polsce, który obejmuje wsparcie na wymianę starych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne, w tym na montaż pomp ciepła. Program ten oferuje dofinansowanie zarówno na zakup, jak i instalację pomp ciepła.
  2. Program „Moje Ciepło”: Specjalnie dedykowany dofinansowaniu zakupu i instalacji pomp ciepła. Program ten może być kontynuowany lub zaktualizowany w roku 2024, oferując atrakcyjne warunki dofinansowania dla osób prywatnych.
  3. Programy regionalne: Wiele samorządów lokalnych i regionalnych oferuje własne programy dofinansowania, które mogą obejmować wsparcie na montaż pomp ciepła. Warunki i dostępność tych programów mogą się różnić w zależności od regionu.
  4. Fundusze Unii Europejskiej: Polska może również korzystać z funduszy UE przeznaczonych na działania związane z efektywnością energetyczną i ograniczaniem emisji CO2. Te fundusze często są dystrybuowane poprzez krajowe lub regionalne programy dofinansowania.
  5. Programy energetyczne: Niektóre firmy energetyczne oferują programy zachęt lub dofinansowania dla swoich klientów decydujących się na instalację pomp ciepła.

Ważne jest, aby przed planowaną inwestycją w 2024 roku śledzić aktualne informacje dotyczące dostępnych programów dofinansowania, gdyż warunki i wymagania mogą ulec zmianie. Zaleca się także konsultację z doradcą energetycznym lub firmą instalacyjną, która może pomóc w nawigacji po dostępnych opcjach finansowania i dobrać najbardziej odpowiednią pompę ciepła do potrzeb i warunków danego budynku.

Kto może otrzymać wsparcie na wymianę kotła?

Krótko i przejrzyście o wymianie kotłów grzewczych na bardziej wydajne kotły i pompy ciepła. W roku 2024 zasady dotacji są bardzo podobne jak w roku 2022.

Na początku 2022 roku podjęto istotne kroki w kierunku promowania ekologiczniejszego ogrzewania, ogłaszając dwa programy wymiany kotłów grzewczych. Pierwszy program skupia się na wymianie kotłów na paliwa kopalne, a drugi na wymianie kotłów wykorzystujących biomasę, które są uznawane za mniej efektywne i bardziej zanieczyszczające środowisko.

W ramach tych programów, mieszkańcy mają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie do wymiany starych, mniej efektywnych kotłów na nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła lub wydajne kotły grzewcze. To znaczący krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Program wymiany kotłów na paliwa kopalne umożliwia wymianę kotłów gazowych, a także innych typów kotłów na paliwa kopalne. Ciekawą opcją w tym programie jest możliwość wymiany kotła w budynkach mieszkalnych, co ułatwia mieszkańcom dostosowanie się do nowych wymogów ekologicznych bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.

dotacje na pompy ciepła 2023 - 2024
dotacje na pompy ciepła 2023 – 2024

Natomiast program wymiany kotłów dla gospodarstw domowych skierowany jest głównie do użytkowników kotłów na biomasę, które nie są efektywne i przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza. W ramach tego programu, istnieje możliwość wymiany tych kotłów na nowocześniejsze rozwiązania, takie jak pompy ciepła. Warto jednak zauważyć, że w tym programie pompy ciepła powietrze-powietrze nie kwalifikują się do wymiany, co jest ważną informacją dla zainteresowanych.

Oba te programy mają kluczowe znaczenie dla promowania zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wprowadzenie nowoczesnych systemów grzewczych, które są bardziej efektywne i mniej szkodliwe dla środowiska, nie tylko przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ale także może generować oszczędności dla użytkowników dzięki niższym kosztom eksploatacji. Jest to ważny krok w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych i zapewnienia czystszego powietrza dla przyszłych pokoleń.

wymiana pieca na pompę ciepła
wymiana pieca na pompę ciepła

Po zapewnieniu finansowania osoba ma dziewięć miesięcy na ukończenie projektu. Realizacja projektu i złożenie wniosku o zwrot kosztów do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi musi nastąpić nie później niż 9 miesięcy od daty zamknięcia naboru formularzy rejestracyjnych projektów.

Wydatki są zwracane nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty zarejestrowania należycie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów i wszystkich wymaganych dokumentów, a także jeżeli kontrola na miejscu przeprowadzona przez Agencję nie wykaże braków.

Należy zauważyć, że warunkiem wymiany kotłów na biomasę jest wymóg, aby w przypadku jednoczesnej przebudowy domu, zgłoszenie ewidencyjne można było złożyć tylko wtedy, gdy ukończenie budynku wynosi co najmniej 100%.

Na co można przerobić kocioł grzewczy?

Osoby fizyczne mogą zastąpić nieefektywne indywidualne kotły wykorzystujące paliwa kopalne.

Nowy kocioł na biopaliwo spełniający wymagania 5 klasy sprawności i emisji;
Pompa ciepła o dowolnym źródle energii : grunt-woda, woda-woda, powietrze-woda, powietrze-powietrze.

Wcześniej pompy ciepła powietrze-powietrze nie były objęte ewentualną wymianą. Istnieje również nowe ograniczenie dla gospodarstw domowych na obszarach o wysokim zanieczyszczeniu: jeśli mieszkanie jest zarejestrowane na obszarze o wysokim poziomie zanieczyszczenia otaczającego powietrza, niewydajny kocioł na biomasę może zostać przekształcony tylko w instalacje nie zlokalizowane, wykorzystujące energię odnawialną do wytwarzania ciepła. , czyli tylko do pomp ciepła.

Wnioskodawca musi zdemontować stary obiekt ciepłowniczy i przekazać go podmiotom gospodarującym odpadami przed terminem złożenia wniosku o refundację.

wymiana pieca na pompę ciepła Gliwice
wymiana pieca na pompę ciepła Gliwice

Sprawność geotermalnej i hydrotermalnej pompy ciepła (SCOP) musi wynosić co najmniej 3,5, a pompy ciepła powietrze-woda co najmniej 3.

Jaką pompę ciepła wybrać? Sytuacja na rynku na przełomie 2023 / 2024

Rozważając, czy i jak zainstalować pompę ciepła, nie trzeba liczyć metrów kwadratowych, które trzeba ogrzać, ale znać zapotrzebowanie na ciepło budynku. Najważniejszym wskaźnikiem powinno być roczne zużycie ciepła w domu. Co prawda obliczenie ich nie jest trudne dla specjalisty, ale istnieją aplikacje komputerowe, które obliczają zapotrzebowanie na ciepło na podstawie ilości paliwa wytworzonego do ogrzania budynku w sezonie.

Oto ranking najlepszych pomp ciepła na rok 2023, który może być pomocny przy wyborze odpowiedniego urządzenia na przełomie lat 2023 i 2024:

  1. Pompa ciepła Vaillant Zestaw OZE SPLIT 2 Podłogówka/Grzejniki: Jest to wydajny zestaw przeznaczony dla domów o powierzchni około 100 m². Składa się z urządzenia aroTHERM split VWL, centrali grzewczej, regulatora pogodowego oraz zasobnika buforowego na 100 litrów wody użytkowej. Zalety to niskie zużycie energii, cicha praca, łatwa obsługa i elegancki design.
  2. Pompa ciepła Vaillant recoCOMPACT exclusive: Idealna do nowych budynków energooszczędnych, z wbudowaną wentylacją i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które łączy ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i podgrzewanie wody użytkowej.
  3. Pompa ciepła Vaillant aroTHERM VWL: Efektywna pompa ciepła powietrze-woda, charakteryzująca się prostym designem i uniwersalnym zastosowaniem. Oferuje wysoką wydajność grzewczą i bezproblemową instalację.
  4. Pompa ciepła Vaillant aroTHERM Split: Znana z obniżania kosztów energii nawet o 75%. Oferuje ogrzewanie zimą i chłodzenie latem. Wyróżniona nagrodą Red Dot Design Award 2018 za nowoczesny design i funkcjonalność.
  5. Pompa ciepła Daikin Altherma 3 Hydroboks: Zintegrowana z jednostką zewnętrzną o mocy 4, 6 lub 8 kW i wewnętrzną z zbiornikiem o pojemności 180 litrów. Zalety to łatwy montaż, kompaktowe rozmiary, współpraca z różnymi systemami ogrzewania i efektywna praca nawet przy -25ºC.

Ranking ten został opracowany z uwzględnieniem doświadczenia i renomy producentów, wydajności, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa urządzeń. Pompy ciepła w rankingu są efektywne, wygodne w użytkowaniu i praktycznie bezobsługowe.

Nowoczesne pompy ciepła powietrze/woda, są również idealne do domów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło. Ponadto, porównując koszty inwestycyjne pomp ciepła powietrze-woda z innymi typami pomp ciepła (geotermalna, woda-woda), najtańszym rozwiązaniem jest powietrze-woda.

wymiana pieca na pompę ciepła Śląsk
wymiana pieca na pompę ciepła Śląsk

Jeśli chodzi o wymianę kotła na paliwo stałe na pompę ciepła, pompa ciepła powietrze-woda jest wygodna, ponieważ do jej zainstalowania nie jest wymagany odwiert ani zbiornik wodny, można ją podłączyć zarówno do grzejnika, jak i ogrzewania podłogowego system.

Ceny pomp ciepła na przełomie roku 2023 i 2024

Oczywiście, poniżej znajdziesz przykładowy cennik dla wymienionych pomp ciepła. Należy jednak pamiętać, że ceny mogą się różnić w zależności od dostawcy, regionu, a także dodatkowych kosztów instalacji i ewentualnych promocji. Ceny te są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Lp.Model Pompy CiepłaOrientacyjna Cena (PLN)
1Vaillant Zestaw OZE SPLIT 2 Podłogówka/Grzejniki20,000 – 25,000
2Vaillant recoCOMPACT exclusive22,000 – 28,000
3Vaillant aroTHERM VWL18,000 – 23,000
4Vaillant aroTHERM Split19,000 – 24,000
5Daikin Altherma 3 Hydroboks21,000 – 26,000

Proszę pamiętać, że ceny te są tylko przybliżone i mogą się różnić w zależności od wielu czynników. Zaleca się uzyskanie aktualnych ofert cenowych bezpośrednio od dostawców lub autoryzowanych dealerów.

Oceń Nas